Wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Kategorie
Od
Niepełnosprawność
Opis usługi

Gmina Potęgowo otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 24.240 zł na realizację Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” w Ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Całkowity koszt Programu wyniesie  30.300 zł, w tym wkład własny gminy 6.060 zł.

W ramach Programu zakłada się wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności – poprzez udzielenie doraźnej, czasowej pomocy w formie  usługi opieki wytchnieniowej, świadczonej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

„Opieka wytchnieniowa” ma odciążyć opiekunów przy wykonywaniu dotychczasowych obowiązków przez zapewnienie im zastępstwa, dzięki któremu zyskają czas dla siebie.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, tel. 59/8115114.

Dane usługodawcy

Usługodawca Sektor Ulica Kod Miejscowość Telefon Email Strona internetowa