Lekki

Lekki stopień niepełnosprawności lub równoważny.