Gmina Potęgowo

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gmina Potęgowo otrzymała całkowite wsparcie finansowe w wysokości 22.593,00 zł na realizację resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program ma na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez usługi asystenta.

Asystent rodziny

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej mogą zostać objęte wsparciem asystenta rodziny.

Do zadań asystenta rodziny nalezy świadczenie usług w miejscu zamieszkania rodziny lub w innym miejscu wskazanym przez rodzinę/jej członków, w zakresie dostosowanym do potrzeb tych rodzin, a w szczególności:

Bezpłatny transport door-to-door dla mieszkańców Gminy Potęgowo

Gmina Potęgowo świadczy usługę transportową door-to-door (od drzwi do drzwi). Dzięki usłudze mieszkańcy mogą bezpłatnie dotrzeć np. do lekarza, urzędu, na rehabilitację czy załatwić istotne sprawy w instytucjach nie tylko na terenie naszej gminy. Korzystająca z usługi osoba zostanie odebrana z domu, zawieziona w miejsce docelowe i odwieziona do domu. Usługa powstała w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie Gminy Potęgowo” - obecnie projekt jest realizowany w okresie trwałości (od 01.10.2022 r. do 31.05.2025 r.).