Znaczny

Znaczny stopień niepełnosprawności lub równoważny.