Pomoc społeczna

Równe szanse - kompleksowe usługi społeczne na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami"

Fundacja Progresja wraz Gminą Potęgowo realizują projekt pn. „Równe szanse - kompleksowe usługi społeczne na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami" 

CEL

Celem projektu jest stworzenie trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz zwiększenie dostępu do różnego rodzaju usług dostosowanych do potrzeb lokalnej społeczności.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

X 2022 – VIII 2023

GRUPA DOCELOWA

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gmina Potęgowo otrzymała całkowite wsparcie finansowe w wysokości 22.593,00 zł na realizację resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program ma na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez usługi asystenta.

Poradnictwo psychologiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje o możliwości korzystania z bezpłatnych porad psychologa  w okresie od dnia 16 maja 2023r. do 29 czerwca 2023r.
Dyżur psychologa:
-  wtorek 11:00 – 15:00
- czwartek 8:00 – 12:00

W celu umówienia spotkania z psychologiem prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 59 8115114 w. 44.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje o możliwości korzystania z bezpłatnych porad psychologa  w miesiącu lipcu 2023r.

Asystent rodziny

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej mogą zostać objęte wsparciem asystenta rodziny.

Do zadań asystenta rodziny nalezy świadczenie usług w miejscu zamieszkania rodziny lub w innym miejscu wskazanym przez rodzinę/jej członków, w zakresie dostosowanym do potrzeb tych rodzin, a w szczególności:

Teleopieka domowa

Usługa teleopieki skierowana jest do osób starszych, samotnych, schorowanych, o małym stopniu samodzielności. Umożliwia całodobowe wzywanie pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.

Bezpłatny transport door-to-door dla mieszkańców Gminy Potęgowo

Gmina Potęgowo świadczy usługę transportową door-to-door (od drzwi do drzwi). Dzięki usłudze mieszkańcy mogą bezpłatnie dotrzeć np. do lekarza, urzędu, na rehabilitację czy załatwić istotne sprawy w instytucjach nie tylko na terenie naszej gminy. Korzystająca z usługi osoba zostanie odebrana z domu, zawieziona w miejsce docelowe i odwieziona do domu. Usługa powstała w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie Gminy Potęgowo” - obecnie projekt jest realizowany w okresie trwałości (od 01.10.2022 r. do 31.05.2025 r.).