Miasto Słupsk

Równe szanse - kompleksowe usługi społeczne na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami"

Fundacja Progresja wraz Gminą Potęgowo realizują projekt pn. „Równe szanse - kompleksowe usługi społeczne na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami" 

CEL

Celem projektu jest stworzenie trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz zwiększenie dostępu do różnego rodzaju usług dostosowanych do potrzeb lokalnej społeczności.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

X 2022 – VIII 2023

GRUPA DOCELOWA