Wprowadź liste użytkowników oddzieloną przecinkami.
Usługa Kategoria Usługodawca Sektor Niepełnosprawność Obszar Czynne
Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem Poradnictwo, Bezdomni Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Pozarządowy Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Miasto Słupsk
Po. - Ni.: Całą dobę
Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem Poradnictwo, Prawo Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne INTERIOS Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Miasto Ustka
Po.: 9:00-13:00
Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem Poradnictwo, Prawo Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne INTERIOS Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Miasto Słupsk
Po.: 13:00-20:00
Wt.: 8:00-15:00
So.: 8:00-12:00
Poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej Poradnictwo, Interwencja kryzysowa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Powiat Słupski
Po. - Pi.: 7:30-15:30
Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Poradnictwo, Przeciwdziałanie przemocy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Powiat Słupski
Po. - Pi.: 7:30-15:30
Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej Poradnictwo, Pomoc społeczna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Powiat Słupski
Po. - Pi.: 7:30-15:30
Poradnictwo pedagogiczne Poradnictwo, Pedagogika Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Powiat Słupski
Po. - Pi.: 7:30-15:30
Poradnictwo psychologiczne Poradnictwo, Psychologia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Powiat Słupski
Po. - Pi.: 7:30-15:30
Poradnictwo rodzinne Poradnictwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Powiat Słupski
Po. - Pi.: 7:30-15:30
Poradnictwo dla osób bezrobotnych Poradnictwo, Bezrobotni Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Miasto Ustka
Po. - Cz.: 7:30-15:30
Pi.: 8:00-16:00