Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dane usługodawcy

Usługodawca Sektor Ulica Kod Miejscowość Telefon Email Strona internetowa
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce Publiczny Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3 76-270 Ustka +48 598154390 mops@um.ustka.pl

Pozostałe usługi

Usługa Kategoria Niepełnosprawność Obszar Czynne
Poradnictwo dla osób bezrobotnych Poradnictwo, Bezrobotni Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Miasto Ustka
poniedziałek - czwartek: 7:30-15:30
piątek: 8:00-16:00
Poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej Poradnictwo, Interwencja kryzysowa Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Miasto Ustka
poniedziałek - czwartek: 7:30-15:30
piątek: 8:00-16:00
Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień Poradnictwo, Profilaktyka uzależnień Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Miasto Ustka
poniedziałek - czwartek: 7:30-15:30
piątek: 8:00-16:00
Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej Poradnictwo, Pomoc społeczna Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Miasto Ustka
poniedziałek - czwartek: 7:30-15:30
piątek: 8:00-16:00
Poradnictwo pedagogiczne Poradnictwo, Pedagogika Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Miasto Ustka
poniedziałek - czwartek: 7:30-15:30
piątek: 8:00-16:00
Poradnictwo psychologiczne Poradnictwo, Psychologia Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Miasto Ustka
poniedziałek - czwartek: 7:30-15:30
piątek: 8:00-16:00
Poradnictwo rodzinne Poradnictwo, Pomoc społeczna Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Miasto Ustka
poniedziałek - czwartek: 7:30-15:30
piątek: 8:00-16:00

Pozostałe usługi

Usługa Kategoria Niepełnosprawność Obszar Czynne
Poradnictwo dla osób bezrobotnych Poradnictwo, Bezrobotni Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Miasto Ustka
poniedziałek - czwartek: 7:30-15:30
piątek: 8:00-16:00
Poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej Poradnictwo, Interwencja kryzysowa Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Miasto Ustka
poniedziałek - czwartek: 7:30-15:30
piątek: 8:00-16:00
Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień Poradnictwo, Profilaktyka uzależnień Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Miasto Ustka
poniedziałek - czwartek: 7:30-15:30
piątek: 8:00-16:00
Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej Poradnictwo, Pomoc społeczna Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Miasto Ustka
poniedziałek - czwartek: 7:30-15:30
piątek: 8:00-16:00
Poradnictwo pedagogiczne Poradnictwo, Pedagogika Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Miasto Ustka
poniedziałek - czwartek: 7:30-15:30
piątek: 8:00-16:00
Poradnictwo psychologiczne Poradnictwo, Psychologia Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Miasto Ustka
poniedziałek - czwartek: 7:30-15:30
piątek: 8:00-16:00
Poradnictwo rodzinne Poradnictwo, Pomoc społeczna Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Miasto Ustka
poniedziałek - czwartek: 7:30-15:30
piątek: 8:00-16:00