Wprowadź liste użytkowników oddzieloną przecinkami.
Usługa Kategoria Usługodawca Sektor Niepełnosprawność Obszar Czynne
Poradnictwo rodzinne Poradnictwo, Pomoc społeczna Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Dębnica Kaszubska
Po.: 8:00-17:00
Wt. - Cz.: 7:00-15:00
Pi.: 7:00-13:00
Poradnictwo dla osób bezrobotnych Poradnictwo, Bezrobotni Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Damnica
Po. - Pi.: 7:30-15:30
Poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej Poradnictwo, Interwencja kryzysowa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Damnica
Po. - Pi.: 7:30-15:30
Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Poradnictwo, Przeciwdziałanie przemocy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Damnica
Po. - Pi.: 7:30-15:30
Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień Poradnictwo, Profilaktyka uzależnień Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Damnica
Po. - Pi.: 7:30-15:30
Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej Poradnictwo, Pomoc społeczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Damnica
Po. - Pi.: 7:30-15:30
Poradnictwo pedagogiczne Poradnictwo, Pedagogika Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Damnica
Po. - Pi.: 7:30-15:30
Poradnictwo psychologiczne Poradnictwo, Psychologia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Damnica
Po. - Pi.: 7:30-15:30
Poradnictwo rodzinne Poradnictwo, Pomoc społeczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Damnica
Po. - Pi.: 7:30-15:30
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie Poradnictwo, Prawo Punkt prowadzony przez organizację pozarządową Pozarządowy Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Miasto Słupsk
Po.: 7:30-16:30
Wt. - Cz.: 7:30-15:30
Pi.: 7:30-14:30