Wprowadź liste użytkowników oddzieloną przecinkami.
Usługa Kategoria Usługodawca Sektor Niepełnosprawność Obszar Czynne
Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień Poradnictwo, Profilaktyka uzależnień Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Potęgowo
Po. - Pi.: 7:30-15:30
Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej Poradnictwo, Pomoc społeczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Potęgowo
Po. - Pi.: 7:30-15:30
Poradnictwo pedagogiczne Poradnictwo, Pedagogika Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Potęgowo
Po. - Pi.: 7:30-15:30
Poradnictwo psychologiczne Poradnictwo, Psychologia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Potęgowo
Po. - Pi.: 7:30-15:30
Poradnictwo rodzinne Poradnictwo, Pomoc społeczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Potęgowo
Po. - Pi.: 7:30-15:30
Poradnictwo dla osób bezrobotnych Poradnictwo, Bezrobotni Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Kępice
Po.: 8:00-16:00
Wt. - Pi.: 7:00-15:00
Poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej Poradnictwo, Interwencja kryzysowa Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Kępice
Po.: 8:00-16:00
Wt. - Pi.: 7:00-15:00
Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Poradnictwo, Przeciwdziałanie przemocy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Kępice
Po.: 8:00-16:00
Wt. - Pi.: 7:00-15:00
Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień Poradnictwo, Profilaktyka uzależnień Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Kępice
Po.: 8:00-16:00
Wt. - Pi.: 7:00-5:00
Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej Poradnictwo, Pomoc społeczna Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Kępice
Po.: 8:00-16:00
Wt. - Pi.: 7:00-15:00