Wprowadź liste użytkowników oddzieloną przecinkami.
Usługa Kategoria Usługodawca Sektor Niepełnosprawność Obszar Czynne
Poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej Poradnictwo, Interwencja kryzysowa Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Kobylnica
Po.: 7:30-16:30
Wt. - Cz.: 7:30-15:30
Pi.: 7:30-14:30
Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Poradnictwo, Przeciwdziałanie przemocy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Kobylnica
Po.: 7:30-16:30
Wt. - Cz.: 7:30-15:30
Pi.: 7:30-14:30
Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień Poradnictwo, Profilaktyka uzależnień Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Kobylnica
Po.: 7:30-16:30
Wt. - Cz.: 7:30-15:30
Pi.: 7:30-14:30
Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej Poradnictwo, Pomoc społeczna Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Kobylnica
Po.: 7:30-16:30
Wt. - Cz.: 7:30-15:30
Pi.: 7:30-14:30
Poradnictwo pedagogiczne Poradnictwo, Pedagogika Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Kobylnica
Po.: 7:30-16:30
Wt. - Cz.: 7:30-15:30
Pi.: 7:30-14:30
Poradnictwo psychologiczne Poradnictwo, Psychologia Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Kobylnica
Po.: 7:30-16:30
Wt. - Cz.: 7:30-15:30
Pi.: 7:30-14:30
Poradnictwo rodzinne Poradnictwo, Pomoc społeczna Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Kobylnica
Po.: 7:30-16:30
Wt. - Cz.: 7:30-15:30
Pi.: 7:30-14:30
Poradnictwo dla osób bezrobotnych Poradnictwo, Bezrobotni Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Potęgowo
Po. - Pi.: 7:30-15:30
Poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej Poradnictwo, Interwencja kryzysowa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Potęgowo
Po. - Pi.: 7:30-15:30
Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Poradnictwo, Przeciwdziałanie przemocy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie Publiczny Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Potęgowo
Po. - Pi.: 7:30-15:30