Umiarkowany

Umiarkowany stopień niepełnosprawności lub równoważny.