Poradnictwo dla osób bezrobotnych

Dane usługodawcy

Usługodawca Sektor Ulica Kod Miejscowość Telefon Email Strona internetowa
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej Publiczny Ks. Antoniego Kani 26 76-248 Dębnica Kaszubska +48 598412189 kontakt@opsdebnicakaszubska.pl

Pozostałe usługi

Usługa Kategoria Niepełnosprawność Obszar Czynne
Poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej Poradnictwo, Interwencja kryzysowa Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Dębnica Kaszubska
poniedziałek: 8:00-17:00
wtorek - czwartek: 7:00-15:00
piątek: 7:00-13:00
Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Poradnictwo, Przeciwdziałanie przemocy Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Dębnica Kaszubska
poniedziałek: 8:00-17:00
wtorek - czwartek: 7:00-15:00
piątek: 7:00-13:00
Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień Poradnictwo, Profilaktyka uzależnień Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Dębnica Kaszubska
poniedziałek: 8:00-17:00
wtorek - czwartek: 7:00-15:00
piątek: 7:00-13:00
Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej Poradnictwo, Pomoc społeczna Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Dębnica Kaszubska
poniedziałek: 8:00-17:00
wtorek - czwartek: 7:00-15:00
piątek: 7:00-13:00
Poradnictwo pedagogiczne Poradnictwo, Psychologia Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Dębnica Kaszubska
poniedziałek: 8:00-17:00
wtorek - czwartek: 7:00-15:00
piątek: 7:00-13:00
Poradnictwo psychologiczne Poradnictwo, Psychologia Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Dębnica Kaszubska
poniedziałek - piątek: 7:30-15:30
Poradnictwo rodzinne Poradnictwo, Pomoc społeczna Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Dębnica Kaszubska
poniedziałek: 8:00-17:00
wtorek - czwartek: 7:00-15:00
piątek: 7:00-13:00

Pozostałe usługi

Usługa Kategoria Niepełnosprawność Obszar Czynne
Poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej Poradnictwo, Interwencja kryzysowa Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Dębnica Kaszubska
poniedziałek: 8:00-17:00
wtorek - czwartek: 7:00-15:00
piątek: 7:00-13:00
Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Poradnictwo, Przeciwdziałanie przemocy Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Dębnica Kaszubska
poniedziałek: 8:00-17:00
wtorek - czwartek: 7:00-15:00
piątek: 7:00-13:00
Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień Poradnictwo, Profilaktyka uzależnień Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Dębnica Kaszubska
poniedziałek: 8:00-17:00
wtorek - czwartek: 7:00-15:00
piątek: 7:00-13:00
Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej Poradnictwo, Pomoc społeczna Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Dębnica Kaszubska
poniedziałek: 8:00-17:00
wtorek - czwartek: 7:00-15:00
piątek: 7:00-13:00
Poradnictwo pedagogiczne Poradnictwo, Psychologia Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Dębnica Kaszubska
poniedziałek: 8:00-17:00
wtorek - czwartek: 7:00-15:00
piątek: 7:00-13:00
Poradnictwo psychologiczne Poradnictwo, Psychologia Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Dębnica Kaszubska
poniedziałek - piątek: 7:30-15:30
Poradnictwo rodzinne Poradnictwo, Pomoc społeczna Nie dotyczy, Znaczny, Umiarkowany, Lekki Gmina Dębnica Kaszubska
poniedziałek: 8:00-17:00
wtorek - czwartek: 7:00-15:00
piątek: 7:00-13:00